Hoe gegevens up te loaden naar Weather Underground - Het weer, actueel weer van alle weerstations (2024)

Hoe gegevens up te loaden naar Weather Underground

Onderwerp gesloten

Hoe gegevens up te loaden naar Weather Underground#20531

DoorWEERSTATION KLAZIENAVEEN-02 mar 2010, 13:38

-02 mar 2010, 13:38 #20531

Hallo Collega,s

Weet iemand de juiste instellingen om met Weatherlink 5.9 gegevens te uploaden Naar de Site Van Weather Underground.

Heb hier inmiddels een account aangemaakt en heb als naam gekregen IDRENTHE39.

Nu krijg ik het niet voor elkaar om de gegevens te uploaden.

Kan dit wel samen tegelijk met het Uploaden naar mijn Eigen site?

Ik begrijp weinig van Weather Underground, je moet een af ander bestandje downloaden, dat heb ik gedaan maar die geeft gelijk een Error.

Help Help

Met vriendelijke groet,

Martijn.

Weerstation Klazienaveen

Gebruikers mini profiel

Hoe gegevens up te loaden naar Weather Underground-Het weer, actueel weer van alle weerstations (1)

WEERSTATION KLAZIENAVEEN

 • Status:Off-line

Re:Hoe gegevens up te loaden naar Weather Underground#20532

Doordegraaf-02 mar 2010, 14:28

-02 mar 2010, 14:28 #20532

Dag Martijn,

In Weatherlink kan dit door bestand WuiWlink_1.dll DownloadWeatherlink_dll te installeren wordt als moduul geinstalleerd, in file menu staat onderaan in menu manage moduul, hier kan je de moduul aan of uitzetten, na het aanzetten(enable) staat er in file menu een nieuw menu item-weahterunderground hier kun je de gebruikers en password invoeren en de update tijd (minimaal 15min).

In Meteohub staat dit al in de lijst van netwerken, hier geldt ook dat een update tijd korter dan 15minuten door meteohub automatische op 15 minuten wordt gezet.(geldt alleen voor WU).

WSWin/PCWetter menu internet tablad weatherunderground.

Het is inderdaad een beetje rommelige site, als je de banner codes zoekt moet je wel inloggen en op de inlog pagina rechts zijn ergens de banner codes beschikbaar.

Groeten, Willem.

Gebruikers mini profiel

Hoe gegevens up te loaden naar Weather Underground-Het weer, actueel weer van alle weerstations (2)

degraaf

 • Status:Off-line

-02 mar 2010, 14:52 #20533

Hallo Willem,

Bedankt voor de snelle reactie.

Nu ben ik al een heel stuk verder, Ik heb het gedaan zoals je beschrijft en ik zal ff afwachtten of de gegevens zichtbaar worden bij Weather Underground.

Bedankt en met vriendelijke groet,

Martijn

Gebruikers mini profiel

Hoe gegevens up te loaden naar Weather Underground-Het weer, actueel weer van alle weerstations (3)

WEERSTATION KLAZIENAVEEN

 • Status:Off-line

Re:Hoe gegevens up te loaden naar Weather Underground#20535

DoorWEERSTATION KLAZIENAVEEN-02 mar 2010, 15:09

-02 mar 2010, 15:09 #20535

Hallo Willem,

De gegevens worden nu geactualiseerd naar Weather Underground geupload.Hoe gegevens up te loaden naar Weather Underground-Het weer, actueel weer van alle weerstations (4)

Bedankt voor de hulp en voor de snelle reactie.

Met vriendelijke groet,

Martijn

Gebruikers mini profiel

Hoe gegevens up te loaden naar Weather Underground-Het weer, actueel weer van alle weerstations (5)

WEERSTATION KLAZIENAVEEN

 • Status:Off-line

Re:Hoe gegevens up te loaden naar Weather Underground#20544

DoorBernez-02 mar 2010, 17:39

-02 mar 2010, 17:39 #20544

Ik heb ook deze instructies gevolgd maar krijg geen module te zien (na enable en herstart van weatherlink) in het menu files.

Re:Hoe gegevens up te loaden naar Weather Underground#20545

DoorWEERSTATION KLAZIENAVEEN-02 mar 2010, 18:08

-02 mar 2010, 18:08 #20545

Hallo Bernez,

Ik heb het hier nu draaiende.

De module verschijnt in het menu setup internetsettings in het uploadprofiel van Weatherlink.

Configureer en dan Select report files en daar staat de module dan bij.
Naam en wachtwoord invullen van Weather Underground en het draait.

Zo heb ik het gedaan en bij mij gaat het nu goed.:cheer:

Met vriendelijke groet,

Martijn

Gebruikers mini profiel

Hoe gegevens up te loaden naar Weather Underground-Het weer, actueel weer van alle weerstations (7)

WEERSTATION KLAZIENAVEEN

 • Status:Off-line

Re:Hoe gegevens up te loaden naar Weather Underground#20546

DoorBernez-02 mar 2010, 19:04

-02 mar 2010, 19:04 #20546

Hoi Martijn,

Het is opgelost. Ik had eerst het bestand WeatherLinkModule.exe (link hierboven) gedownload, maar die werkt niet goed.
Heb erna het bestand WuiWlink_1.dll opnieuw gedownload en geinstalleerd. Alles werkt zo te zien nu goed. Mijn ID is: IOVERIJS34

Bernez

Gebruikers mini profiel

Hoe gegevens up te loaden naar Weather Underground-Het weer, actueel weer van alle weerstations (8)

Bernez

 • Status:Off-line

Re:Hoe gegevens up te loaden naar Weather Underground#20547

DoorWEERSTATION KLAZIENAVEEN-02 mar 2010, 19:16

-02 mar 2010, 19:16 #20547

Hoi Bernez,

Heel mooi, de gegevens staan er bij jou ook op zie ik.

Weer 2 mensen blij via het forum vandaag met dank aan Willem.

Met vriendelijke groet,

Martijn

Gebruikers mini profiel

Hoe gegevens up te loaden naar Weather Underground-Het weer, actueel weer van alle weerstations (9)

WEERSTATION KLAZIENAVEEN

 • Status:Off-line

Re:Hoe gegevens up te loaden naar Weather Underground#20587

DoorWEERSTATION KLAZIENAVEEN-03 mar 2010, 18:52

-03 mar 2010, 18:52 #20587

Beste Moderator

Gezien het snelle antwoord en als er verder geen vragen meer zijn over dit onderwerp, Mag dit topic van mij worden afgesloten.

Met vriendelijke groet,

Martijn

Gebruikers mini profiel

Hoe gegevens up te loaden naar Weather Underground-Het weer, actueel weer van alle weerstations (10)

WEERSTATION KLAZIENAVEEN

 • Status:Off-line

Re:Hoe gegevens up te loaden naar Weather Underground#20589

Doorweerzoetermeer-03 mar 2010, 22:14

-03 mar 2010, 22:14 #20589

Topic gesloten

Gebruikers mini profiel

Hoe gegevens up te loaden naar Weather Underground-Het weer, actueel weer van alle weerstations (11)

weerzoetermeer

 • Status:Off-line

Onderwerp gesloten

Terug naar “Weatherlink software”

 • Registreren / aanmelden
 • Website discussie
 • Algemeen
 • Deelnemen / meedoen met Hetweeractueel
 • Even voorstellen
 • Off topic
 • Weer software
 • Weatherlink software
 • Weather Display software
 • Virtual Weather Station (VWS) software
 • WSWin (PC-Wetterstation) software
 • Meteobridge / Meteohub
 • Cumulus
 • Digital Atmosphere
 • WXSIM
 • Weer website ontwikkeling, design en hosting
 • Software overig
 • Weer
 • Het weer
 • Achtergronden / verdieping
 • Weerfoto's
 • Weerstations
 • Weerstations algemeen
 • Davis weerstations
 • La Crosse weerstations
 • Oregon Scientific weerstations
 • TFA - Nexus - Mebus - Irox - Honeywell weerstations
 • Cresta weerstations
 • Blitzortung
 • Zelfgemaakte weerstations, weerhutten en overige apparatuur
 • Aangeboden / Gezocht
 • Meldingen, updates en storingen
 • Opstelling weerstations deelnemers
Hoe gegevens up te loaden naar Weather Underground - Het weer, actueel weer van alle weerstations (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Merrill Bechtelar CPA

Last Updated:

Views: 5750

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Merrill Bechtelar CPA

Birthday: 1996-05-19

Address: Apt. 114 873 White Lodge, Libbyfurt, CA 93006

Phone: +5983010455207

Job: Legacy Representative

Hobby: Blacksmithing, Urban exploration, Sudoku, Slacklining, Creative writing, Community, Letterboxing

Introduction: My name is Merrill Bechtelar CPA, I am a clean, agreeable, glorious, magnificent, witty, enchanting, comfortable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.